20e eeuw

WO II en aanleg Leukermeer

De Maas is lange tijd een scheiding geweest tussen de veel eerder bevrijde linker Maasoever en de door de Duitsers nog bezette rechteroever, met onder andere Well. De Duitse soldaten groeven honderden meters loopgraven langs en dwars op de Maas. Tijdens archeologisch onderzoek zijn resten van deze loopgraven aangetroffen.

Explosieven gevonden

Bij explosievenonderzoek voorafgaand aan het graafwerk is Duitse munitie gevonden, maar ook munitie van de geallieerden. De munitie dateert onder meer uit de ‘granatenperiode’. Die begon in oktober 44, voorafgaand aan de bevrijding van Well op 3 maart 1945.

Aanleg van het Leukermeer

Van 1963 tot 2001 zijn in de gemeente Bergen miljoenen tonnen zand en grint afgegraven. Hierdoor ontstond in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw het Leukermeer en dagstrand Seurenheide. In 1971 startte de afgraving van de Bergerheide, waardoor het Reindersmeer is ontstaan. Dit meer staat via een sluis in verbinding met het Leukermeer.