Archeologie Vergrote Voorhaven

Sinds november 2016 vindt archeologisch onderzoek plaats in de Vergrote Voorhaven Noord bij Well. Dit is het gebied ten noorden van de ingang naar het Leukermeer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP, het onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland. Dit bureau zal tot in 2020 op 9 locaties in dit gebied archeologische vindplaatsen opgraven, uitwerken en rapporteren.

Volg het onderzoek

Op deze website kunt u het onderzoek volgen. Ook kunt u de resultaten van eerdere onderzoeken in Maaspark Well bekijken. Daarnaast plaatsen de archeologen met enige regelmaat een verslagje van de werkzaamheden en een presentatie van de resultaten.

Bodemonderzoek

RAAP deed in 2014 en 2015 vooronderzoek in het gebied. Het bestond onder andere uit het meten van de bodem via verschillende meettechnieken. Op basis van de uitkomsten selecteerde het bureau samen met de provincie Limburg 9 archeologische vindplaatsen. Die worden nu nader onderzocht. RAAP verwacht vooral vondsten uit de IJzertijd, de Bronstijd en de Romeinse tijd.

9 locaties

Archeologen zijn nu bezig op de laatste locatie, het gronddepot. De onderzoekers leggen het gehele oppervlak van zo’n locatie (tussen 10.000 en 35.000 m2 groot) bloot om de archeologische sporen op te kunnen tekenen en vondsten en monsters te verzamelen.

Put voor put

Zo’n groot gebied kan niet in één keer helemaal open worden gelegd. RAAP legt steeds een strook van 15 meter open, terwijl de stroken aan weerszijden dicht zijn. Hierop komt de uitgegraven grond te liggen. Nadat het onderzoek in deze putten is afgerond, gaat de grond weer terug. Daarna is het de beurt aan de tussenliggende stroken om te worden opgegraven.