Delfstofwinning

De gemeente Bergen trekt in de plannen voor Maaspark Well samen op met Kampergeul BV. Dit is een samenwerkingsverband van vier zand- en grindbedrijven. Kampergeul zorgt voor de zandwinning. Dat levert in totaal zo’n 16 miljoen m3 aan zand, grind en andere delfstoffen op. Na de zandwinning wordt het gebied opnieuw ingericht met de hoogwatergeul, de vergrote voorhaven en de aanleg van de oevers.

Graven hoogwatergeul

Kampergeul startte in maart 2014 met de 1e fase van de werkzaamheden: het afgraven van de Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitende gebied voor dassen. Het was de bedoeling om van zuid naar noord te graven. Om de archeologen niet in de weg te zitten pastte het bedrijf in overleg met de gemeente en de provincie Limburg de oorspronkelijke graafroute echter aan. Er wordt nu van noord naar zuid gewerkt. De archeologen hebben zo ruim de tijd om hun onderzoek te doen. Op de kaart staat aangegeven welk gebied wanneer aan de beurt is.

Graven vergrote voorhaven

In 2018 startte Kampergeul met het afgraven van de deklaag van een circa 10 hectare groot gebied ten zuiden van het dassencompensatiegebied. Hiermee startte het werk aan de vergrote voorhaven. Over een jaar of 10 moet de voorhaven klaar zijn.