Delfstofwinning

De gemeente Bergen trekt in de plannen voor Maaspark Well samen op met Kampergeul BV. Dit is een samenwerkingsverband van enkele zand- en grindbedrijven. Kampergeul zorgt voor het afgraven van de hoogwatergeul en de vergrote voorhaven en voor de aanleg van de oevers. Dat levert in totaal zo’n 16 miljoen m3 aan zand, grind en andere delfstoffen op. Uit de opbrengst van deze stoffen wordt het grootste deel van het plan Maaspark Well betaald.

Graven van hoogwatergeul

Kampergeul startte in maart 2014 met de 1e fase van de werkzaamheden: het afgraven van de Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitende gebied voor dassen. Het was de bedoeling om van zuid naar noord te graven. Om de archeologen niet in de weg te zitten pastte het bedrijf in overleg met de gemeente en de provincie Limburg de oorspronkelijke graafroute echter aan. Er wordt nu van noord naar zuid gegraven. De archeologen hebben zo ruim de tijd om hun onderzoek te doen. Op de kaart staat aangegeven welk gebied wanneer aan de beurt is.

Graven Vergrote Voorhaven

In 2018 startte Kampergeul met het afgraven van de deklaag van een circa 10 hectare groot gebied ten zuiden van het dassencompensatiegebied. Hiermee startte het werk aan de Vergrote Voorhaven. Over een jaar of 10 moet de voorhaven klaar zijn.

Extra opgave

Naast de winning van delfstoffen heeft Maaspark Well nog een extra opgave. Het gebied moet onverkoopbare grond opslaan dat afkomstig is van andere ruimte-voor-de-rivierprojecten in de omgeving.