Het plan

In 1993 en 1995 trad de Maas fors buiten haar oevers. Bewoners werden geëvacueerd, huizen liepen onder water en de schade was enorm. Deze ervaringen leerden ons dat het Maasdal onvoldoende beschermd is tegen hoogwater. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen.

Het plan Maaspark Well

De gemeente Bergen heeft het plan Maaspark Well uitgewerkt. Een plan waarin alle aspecten van veiligheid aan bod komen, maar ook natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur. Maaspark Well is een belangrijke schakel in het grote landelijke project 'Ruimte voor de Rivier'.

Veiligheid

Om de veiligheid van de Limburgers te vergroten worden dijken verhoogd en verbreed, komt er een hoogwatergeul tussen Well en Aijen en een retentiebekken bij de voorhaven van het Leukermeer. Daarmee is het Maasdal beschermd tegen hoogwaters die eens in de 250 jaar voor kunnen komen.

Natuur- en recreatiegebied

De gemeente Bergen ziet deze werkzaamheden als een mooie kans om een prachtig gebied voor waterrecreatie aan te leggen. Maaspark Well wordt een groot natuur- en recreatiegebied tussen de Maas, de Maasduinen, de N271 en de dorpen Aijen en Well. Aantrekkelijk voor de Bergenaren én aantrekkelijk voor toeristen. Rond 2030 zal de aanleg van Maaspark Well klaar zijn.