Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul tussen Well en Aijen met daarin enkele landtongen zorgt voor een snelle en veilige afvoer van hoogwater in de Maas. De geul zal tussen de 2,5 en 7,5 meter diep zijn, met soms glooiende en hier en daar steile oevers. Delen langs de oevers kunnen droogvallen, andere delen blijven moerassig.

 In directe verbinding met de Maas

De hoogwatergeul staat in directe verbinding met de Maas. Staat de rivier laag, dan staat het water in de geul stil. Staat de rivier hoog, dan stroomt het water in de geul mee met de Maas. Vanaf de rivier kunnen waterrecreanten direct naar het Leukermeer en de Voorhaven varen. De geul zelf wordt afgesloten voor zeil- en motorboten, maar is wel bevaarbaar voor roeiboot en kano. Op de oevers komen struinpaden waar de natuurliefhebber kan wandelen. Een in de zomer aanwezig trekpontje maakt het mogelijk om een rondje langs de hele geul te lopen.

Aantrekkelijk natuurgebied

Het gebied rond de hoogwatergeul met zijn drogere en nattere delen zal een grote variatie aan flora en fauna bieden. Maaspark Well kan zo uitgroeien tot een aantrekkelijk natuurgebied in Noord-Limburg. Dit mede door de gunstige ligging, vlakbij de natuurgebieden Maasduinen en de Band, en direct aansluitend op de uiterwaarden bij Aijen en de Heukelomse beek.