Vondst: Crematieresten

Vondst: Crematieresten

  • Datering: 800 - 12 v. Chr.
  • Gevonden: 2017, Vergrote Voorhaven Noord bij Well, vindplaats 6

Archeologen vonden 16 crematiegraven. De graven lagen op de flank van een oude Maasgeul. De onderzoekers vonden de graven in 2 kleine clusters: een groepje van 6 en een groepje van 7 graven, terwijl 3 graven apart lagen. De graven dateren op basis van een eerste scan van het aardewerk vermoedelijk uit de Vroege of Midden-IJzertijd.

Graven verschilden van inhoud

In 13 graven zaten alleen crematieresten die los in een kuil zijn gelegd, of oorspronkelijk in een linnen zak hebben gezeten die nu vergaan is. In 3 graven zaten (fragmenten van) aardewerk. In een van de graven vonden archeologen enkele stukken van verschillende potten die vermoedelijk bij het sorteren van de resten van de brandstapel mee in het graf zijn gezet.

Voor de reis van de ziel

Het tweede graf bevatte 2 potjes en een bord dat bovenop de beenderresten was gezet. Wellicht dat de potjes en het bord een drank of een gerecht bevatte om de overledene mee te geven op de reis van de ziel naar het hiernamaals. Het derde graf was veel groter. De verbrande resten zaten hier ín het meegegeven aardewerk.

Graven uit Vroege en Midden-IJzertijd zijn zeldzaam

Resten van begraving uit de Vroege en Midden-IJzertijd zijn zeldzaam in Limburg. Nog niet alle vindplaatsen in het gebied zijn onderzocht, dus er kunnen nog meer graven gevonden worden.