Vondst: Erf en waterput

Vondst: Erf en waterput

Vondst: Erf en waterput

  • Datering: 1800 – 1100 v. Chr. (Midden-Bronstijd)
  • Gevonden: 2017, Vergrote Voorhaven Noord bij Well, vindplaats 6

Bij opgravingen op de locatie Maaspark Well Voorhaven-Noord troffen archeologen restanten van een erf uit de Midden-Bronstijd. Het erf bestaat minimaal uit een huis, een waterput en enkele kuilen.

Type Oss 1

Het huis is van het type Oss 1; een driebeukig gebouw met plaatselijk enkele zwaardere middenstaanders die de daklast helpen dragen. Het heeft een afmeting van 11,8 m x 4,6 m, wat vrij kort is voor dit type huizen. De exacte grenzen zijn wat lastig aan te geven, omdat er veel sporen in de grond gevonden zijn.

Waterput is zeldzaam

Waterputten uit de Midden-Bronstijd worden zeer zelden gevonden in deze regio. De put ligt direct ten westen van het huis. Het heeft onderaan aangepunte palen die in een cirkel zijn geplaatst. Tussen de palen is destijds waarschijnlijk vlechtwerk geweven, maar daar is niets meer van bewaard gebleven. Het aardewerk uit de waterput dateert voornamelijk uit de Midden-Bronstijd.

Exacte ouderdom vaststellen

Het hout uit de waterput wordt met behulp van 14C-datering (het bepalen van het gehalte aan koolstof) verder onderzocht om de ouderdom nog nauwkeuriger vast te stellen.