Vondst: Resten van een boerderij

Vondst: resten van een boerderij

  • Datering: ongeveer 2.500 jaar oud
  • Gevonden: maart 2015, werkvak 3

Archeologen hebben de resten van palen gevonden die samen een gebouw vormden. Het gebouw werd waarschijnlijk niet gebruikt om in te wonen. We denken aan een grote schuur. Ook werden er afvalkuilen gevonden. De inhoud van de kuilen bestaat uit scherven van potten.

1 Als een huis of een houten gebouw verlaten wordt, laten de bewoners ook afval achter in afvalkuilen. Zoals kapotte potten en pannen, afgekloven botten en slachtafval.

2 De palen blijven gedeeltelijk achter en verrotten in de grond. In een vochtige bodem blijven ze als paal bewaard, in een zandige bodem vergaat het hout. Het laat alleen een donkere verkleuring in de grond achter.

3 Vervolgens wordt er geakkerd op dezelfde grond en wordt er mest opgebracht. Dat gebeurde vroeger vanuit een potstal. Mest werd vermengd met bijvoorbeeld heideplaggen en op de akkers uitgereden. In het Maasgebied liep de Maas in de wintermaanden diverse malen over de akkers. Daarbij bleef slib achter. De boer ploegde mest met plaggen en slib door de bovengrond waardoor de vruchtbaarheid van de bodem verbeterde.

4 Het gevolg was dat er een dik dek over de oorspronkelijke bodem kwam te liggen. Dat betekent dat het verleden op veel plekken goed is afgedekt en daardoor goed bewaard is gebleven.