Vondst: Romeinse boerderij van het type Alphen-Ekeren

Vondst: Romeinse boerderij van het type Alphen-Ekeren

  • Datering: 70-270 na Chr. (Midden-Romeinse periode)
  • Gevonden: 2017, Vergrote Voorhaven Noord bij Well, vindplaats 7

Archeologen vonden resten van een Romeinse boerderij en een waterput. De boerderij was circa 22 x 7 meter groot en behoorde tot het type Alphen-Ekeren: tweebeukig met een stevige rij palen in het midden die het dak van het huis droegen. De waterput bij de boerderij voorzag de bewoners van drinkwater.

Boerderij had pannendak

Dier en mens woonden in die tijd onder hetzelfde dak. In het oostelijk deel van de boerderij was een potstal, terwijl het woongedeelte aan de andere zijde was. Er zijn onder andere resten gevonden van maalstenen en dakpannen uit de Midden-Romeinse periode (70-270 na Chr.). Het huis had dus waarschijnlijk een pannendak.

Aardewerk

Archeologen vonden onder meer ook resten van (luxe) tafelwaar, zoals drinkbekers en borden van geverfd aardewerk, maar ook kookgerei en resten van grote voorraadpotten, de zogenaamde dolia.

Oude Maasgeul

De boerderij stond deels op een oude Maasgeul. Normaal duiden de geulen op nattere zones in het landschap, terwijl de Romeinen hun boerderijen voornamelijk op de hogere en drogere gronden bouwden. Het wijst er mogelijk op dat het gebied in deze periode veel droger was.