Vondst: Romeinse waterput

Vondst: Romeinse waterput

  • Datering: 12 v Chr - 450 na Chr
  • Gevonden: 2015

In het gebied Well-Aijen vonden archeologen in 2015 een oude waterput. De put dateert waarschijnlijk uit de Romeinse tijd en hoorde bij één of meerdere huizen. Hoe de put er precies uitziet is nog geheim, want de put is nog niet uitgegraven! De put is gevonden bij een vooronderzoek op de plek waar de vergrote voorhaven moet komen.

Bijzondere locatie

Een vindplaats uit de Romeinse tijd in het laaggelegen dal van de Maas is bijzonder. Nooit eerder werd een put zo dicht bij de Maas gevonden. Opvallend was dat de vindplaats op een rivierduin lag. Bij hoog water hielden de bewoners dus droge voeten.

Stukken maalsteen

De ouderdom van de put wordt geschat aan de hand van voorwerpen die er in terecht kwamen nadat de put niet langer meer gebruikt werd. Archeologen vonden onder meer fragmenten van aardewerk potten, dakpannen en stukken van een maalsteen.

Flink karwei

In vroeger tijden moesten mensen een heel eind lopen naar een beek of een rivier om water te halen. Maar als er goede watervoerende lagen in de bodem aanwezig waren, was het mogelijk een waterput aan te leggen. Dat was wel een flink karwei, omdat er vaak meters diep gegraven moest worden.

Een put graven

Een put werd als volgt gemaakt. Eerst groef men een gat in de grond. Daar werd bijvoorbeeld een uitgeholde boomstam of een wijnvat in gezet. Vervolgens werd de grond verder weggegraven, zodat de houten constructie beetje bij beetje verder omlaag zakte en er weer een ton of andere constructie opgezet kon worden. Daar ging men net zolang mee door totdat de put een diepte bereikte waar het hele jaar grondwater was.

Soms wel 10 meter diep

Hoe dieper het grondwater, hoe dieper de put. Dat kon op sommige plekken wel 10 meter zijn. Men legde geen bodem in de put, maar er zijn putten gevonden waar onderin wel een laag grind was aangebracht. Het grind werkte als een filter en voorkwam dat er met het grondwater ook zand en kleideeltjes mee naar binnen stroomde, waardoor de put kon dichtslibben. Dit type put met houten wanden was tot in de 14e eeuw in gebruik. Daarna werden ze in steen aangelegd.