Middeleeuwen: Huijs De Hildert

In 2012 werd Huijs De Hildert vlakbij de Maas tussen Well en Aijen opgegraven. De locatie van het huis was bekend. Het stond namelijk op historische kaarten aangegeven. Met subsidie van de provincie Limburg en de gemeente Bergen lukte het archeoloog Xavier van Dijk om samen met amateur-archeologen en vrijwilligers de volledige resten van het gebouw op te graven.

Funderingen gevonden

De archeologen vonden onder meer mergelstenen en bakstenen funderingen van een gebouw uit de 14e eeuw. Andere vondsten waren waterputten, grachten, vloertegels en leien. En natuurlijk de nodige gebruiksvoorwerpen, zoals een kruikje, een drinkglas, een sleutel en een zilveren muntstuk uit de tijd van de Franse koning Filips IV.

Stenen huis met adellijke allure

Het was lang onduidelijk wat De Hildert precies was; een kasteel, een buurtschap, een klooster of een adellijk huis… de oude kaarten waren daar niet duidelijk over. Dat raadsel is nu opgelost. Uit de opgravingen blijkt dat Huijs De Hildert een 16e eeuws stenen huis was met adellijke allure. De gevonden voorwerpen duiden namelijk op rijke bewoners.

Verwoest

Een gevonden kogel doet vermoeden dat het Huijs het tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) verwoest is en nooit meer herbouwd. Nu is het gebied waar ooit De Hildert stond geheel afgegraven. Binnenkort stroomt het water van de Maas er door de nieuwe hoogwatergeul.