Natuur

Maaspark Well ligt op een unieke locatie. De gevarieerde terrein- en oeverafwerking zorgt voor drogere en nattere delen, wat een bijzondere begroeiing oplevert. De vegetatie varieert van bloemrijke graslanden tot begroeiing met ruigere struiken. Het gebied wordt af en toe begraasd, zodat het open blijft. De rustige delen van het water zijn gunstige paaiplaatsen voor vissen. Voor insecten, amfibieën en vogels die houden van open water en drassige moerassen wordt het een erg aantrekkelijke omgeving.

droge en natte vegetatie

Plattelandsnatuur

De Maasduinen, de Band en de uiterwaarden bij Aijen en de Heukelomse Beek sluiten direct op het gebied aan. Daar is andere natuur dan direct aan de Maas, maar niet minder mooi! Bij Vossenheuvel liggen enkele dassenburchten en zogenaamde ‘broekbossen’, oude natte bossen. Die vertegenwoordigen een bijzondere ecologische waarde. In Maaspark Well kunnen agrariërs straks een rol spelen in het onderhoud en beheer van het gebied.

Dassenburcht

De hoogwatergeul is deels uitgegraven in het recreatielandschap Vossenheuvel. Daar lagen enkele dassenburchten. Ter compensatie is bij Aijen een nieuw gebied aangelegd waar de dassen zich thuis zullen voelen. Het gras en de fruitbomen in dit gebied zorgen dat ze voldoende voedsel kunnen vinden. In het gebied leggen we een nieuwe burcht aan.