Natuur

Maaspark Well ligt op een unieke locatie. De wisselende waterstanden van de rivier de Maas zorgen voor drogere en nattere delen, wat een bijzondere begroeiing oplevert. De vegetatie varieert van bloemrijke graslanden tot begroeiing met ruigere struiken. Het gebied wordt af en toe begraasd, zodat het open blijft. De rustige delen van het water zijn gunstige paaiplaatsen voor vissen. Voor insekten, amfibieën en vogels die houden van open water en drassige moerassen wordt het een erg aantrekkelijke omgeving.

Plattelandsnatuur

De Maasduinen, de Band en de uiterwaarden bij Aijen en de Heukelomse Beek sluiten direct op het gebied aan. Daar is andere natuur dan direct aan de Maas, maar niet minder mooi! Bij Vossenheuvel liggen enkele dassenburchten en zogenaamde ‘broekbossen’, oude natte bossen. Die vertegenwoordigen een bijzondere ecologische waarde. Als er in deze gebieden nieuwe paden komen, gebeurt dat zeer zorgvuldig. Dat geldt ook voor het eventueel plaatsen van nieuwe recreatieve voorzieningen als bankjes en picknickplekken. Waar mogelijk spelen boeren uit de omgeving een rol in het onderhoud en beheer van de plattelandsnatuur.

Dassenburcht

De hoogwatergeul is deels uitgegraven in het recreatielandschap Vossenheuvel. Daar lagen enkele dassenburchten. Ter compensatie is een nieuw terrein aangelegd waar de dassen zich thuis zullen voelen. In juni 2017 is het toekomstige leefgebied ingezaaid met gras en voorjaar 2019 plant Kampergeul er fruitbomen op. Het gras en de fruitbomen zorgen dat de dassen voldoende voedsel kunnen vinden. En hopelijk bouwen ze er een nieuwe burcht.