Reconstructie De Vissert afgerond

De reconstructie van De Vissert in Well is bijna afgerond.

Het asfalt ligt, de markeringen zijn aangebracht. De komende tijd worden de bermen ingezaaid, dit najaar worden de bermen aangeplant.

Doel

Het doel van deze reconstructie was De Vissert geschikt en veilig te maken voor het verkeer dat gebruik maakt van deze route. Er ligt nu een weg die 6 meter breed is, met aan weerszijden rode fiets suggestie stroken. De aangebrachte drempelplateaus fungeren als snelheidsremmende maatregel. De maximale toegestane snelheid op De Vissert is 60 kilometer per uur.

Aansluiting De Vissert – ’t Leuken

De aansluiting van De Vissert met ’t Leuken is gewijzigd in een zogenaamde inritconstructie. De doorgaande route vanaf De Vissert gaat richting het Leukermeer.

afbeelding straat De Vissert na reconstructie