Zandwinning Maaspark Well

De zandwinning in het project Maaspark Well verloopt voorspoeding.

Tot en met juli lag de zandzuiger Schelde en de drijvende zandwininstallatie Kaliwaal41 ten zuiden van de Sintelenberg, parallel aan de weg De Kamp. Na twee weken onderhoud zal de combinatie vanaf begin augustus voor een halfjaar verplaatst worden in zuidelijke richting ter plaatse van de toekomstige Hoogwatergeul. In januari 2021 wordt de zandwinning parallel aan de weg De Kamp vervolgd. De zandzuiger werkt dan van west naar oost.

Op deze pagina kunt u een overzicht van de planning voor de komende jaren downloaden..  

Dekgronddepot

Het afruimen van de bovenlaag en het afgraven van het grote dekgronddepot duurt nog het hele jaar. Zes dumpers en twee kranen dienen deze klus te klaren. Met de vrijkomende grond wordt een gebied ter grootte van ongeveer 10 ha aangevuld. Volgend jaar wordt dit gebied ingezaaid en aangeplant met hagen en fruitbomen. Het gaat onderdeel uitmaken van het dassencompensatiegebied.

Archeologisch onderzoek

Zodra het dekgronddepot is afgegraven wordt op die locatie archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit is het laatste onderzoek ten noorden van de voorhaven, het hele noordelijke gebied Maaspark Well is dan archeologisch onderzocht en in kaart gebracht.

Verboden terrein

Ter voorkoming van ongelukken en onveilige situatie willen we iedereen erop wijze dat de ontgronding verboden terrein is, betreden vanuit water of vanuit land is zeer gevaarlijk. Steile oevers, afkalvingen, kabels en andere obstakels kunnen zeer verraderlijk zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van Kampergeul BV, Roel van Ark, 06-231578517. Of met Gemeente Bergen, het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

 bord met verboden toegang

Te downloaden: