Veiligheid

Om een veilige leefomgeving te kunnen garanderen, krijgen rivieren in Nederland de ruimte. Dat geldt ook voor de Maas. In het plan Tracébesluit Zandmaas / Maasroute koos Rijkswaterstaat voor het graven van 2 hoogwatergeulen; een bij Aijen en een bij Well.

Voorhaven

De geul bij Well (De Band) was in 2016 klaar. Aan die bij Aijen wordt gewerkt. Daar komt nog een forse extra voorhaven bij. Het afgraven van de voorhaven is begin 2018 gestart. Vooruitlopend op het graven hebben archeologen op deze locatie onderzoek gedaan.

Hoogwatergeul De Band 
Hoogwatergeul bij De Band in Well

De hoogwatergeulen en de nieuwe voorhaven zorgen voor een lagere waterstand in geval van hoogwater. De eerste eis van Rijkswaterstaat was een verlaging van de waterstand met 7 cm eind 2015. En 11 cm verlaging in 2016. Beide doelen hebben we gehaald. 

26 cm lagere waterstand

Met de verlaging van 11 cm zijn we er nog niet. Uiteindelijk moeten we rond 2025 uitkomen op een verlaging van de waterstand in geval van hoogwater met in totaal 26 cm.

Leven met water

De beide hoogwatergeulen en de vergrote voorhaven staan in open verbinding met de rivier en de waterstand fluctueert dus mee. Dat maakt Maaspark Well uniek; het gebied blijft ‘leven met water'.