Waarom Maaspark Well?

Het plan

In 1993 en 1995 trad de Maas fors buiten haar oevers. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen te voorkomen.

Deze pagina linkt naar...

Natuur

Maaspark Well ligt op een unieke locatie. De wisselende waterstanden van de rivier de Maas zorgen voor drogere en nattere delen, wat een bijzondere begroeiing oplevert.

Deze pagina linkt naar...

Veiligheid

Om een veilige leefomgeving te kunnen garanderen, krijgen rivieren in Nederland de ruimte. Dat geldt ook voor de Maas.

Deze pagina linkt naar...

Delfstofwinning

Het afgraven van Maaspark Well levert in totaal zo’n 16 miljoen m3 aan zand, grind en andere delfstoffen op.

Deze pagina linkt naar...