Zwemplas Seurenheide

Het zwaartepunt van de recreatie ligt rond recreatiepark het Leukermeer. De verbindende schakel is zwemplas Seurenheide. Deze waterplas ligt nu wat geïsoleerd. Het uitdunnen van beplanting op de oevers zorgt ervoor dat de plas straks beter zichtbaar is en voor het oog één geheel vormt met het Leukermeer. Er blijft wel een echte afscheiding bestaan tussen de twee waterpartijen. Omdat er ’s zomers volop in de zwemplas gezwommen wordt, moet de kwaliteit van het water immers goed zijn en blijven. Bovendien is het veiliger, met het oog op mogelijk hoogwater.